Agenda

ALV Dorpsraad Keppel en Eldrik
Donderdag, 18 Oktober 2018, 19:30
Hits : 122

Let op! De ALV is verplaatst naar 18 oktober! Dorpsraad Keppel en Eldrik nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op donderdag 18 oktober 2018 in het sportcafé van sporthal Hessenhal aan de Monumentenweg 30 in Hoog-Keppel. Alle leden van de vereniging zijn vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Bekijk hier de agenda

Wilt u lid worden?

CONTRIBUTIE 2018
Leden wordt vriendelijk verzocht de contributie 2018, voorzover nog niet betaald, over te maken op NL15 RABO 0106.2632.85 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van straat, huisnummer en emailadres. Het is ook mogelijk om tijdens de ALV lid te worden en/of de jaarlijkse contributie van € 5,- te voldoen (alleen contant, graag gepast).

Locatie sportcafé Hessenhal, Monumentenweg, Hoog-Keppel