Dat kan al voor € 5,- per jaar. U kunt het bedrag overmaken op rekening NL15 RABO 0106263285 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik. Vermeld hierbij uw straat, huisnummer en emailadres.