U kunt de jaarlijkse contributie van € 5,- overmaken op rekening NL15 RABO 0106263285 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik. Vermeld hierbij uw straat, huisnummer en emailadres.

contributie