Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. De door betrokkenen ingediende bezwaren worden nu eerst beoordeeld op ontvankelijkheid en daarna op de inhoud van het bezwaar. Op maandag 20 februari is er een hoorzitting waarvoor direct betrokkenen zijn uitgenodigd om onder begeleiding van een mediator hun zienswijze uiteen te zetten. Daarna zal de bezwarencommissie begin maart advies uitbrengen aan het college van B&W en hierna zal het college een beslissing nemen.
Dorpsraad Keppel en Eldrik stelt zich in deze kwestie neutraal op. De belangen van de inwoners van onze drie kernen zijn dusdanig verschillend dat het voor de dorpsraad niet mogelijk is om één standpunt in te nemen namens alle inwoners. Uiteraard houden wij ons wel beschikbaar voor de gemeente om als gesprekspartner te dienen. Ook houdt de dorpsraad het proces rondom de voorgenomen afsluiting nauwlettend in de gaten en zullen we u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.

hummeloseweg