LET OP!!! ## I.v.m. de ontwikkelingen rondom corona is de ALV afgelast ##

Dorpsraad Keppel en Eldrik houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 23 april, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Waarom deze avond?
Bent u benieuwd naar onder andere de stand van zaken rond wonen in Keppel, verkeer Hummeloseweg/Dorpsstraat, viering 50 jaar Hessenbad en feest rondom 125 jaar Volksfeest, kom dan naar deze avond.

Wanneer? Donderdag 23 april 2020 20:00 – 22:00
Waar? Sportcafé De Heerlyckheyd Hessenhal Hoog Keppel

 

Contributie: Het is mogelijk om tijdens de vergadering lid te worden en de jaarlijkse contributie van € 5,00 te voldoen (contant, graag gepast). Overmaken kan ook op rekeningnummer NL15RABO0106263285 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van straat en huisnummer.


Bekijk hier het verslag van de ALV van 2019