forum

In april vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats in het nieuwe golfclubhuis De Nieuwe Wehme. Eén punt was de vraag van de dorpsraad wat er speelt in de dorpen en wat de leden belangrijk vinden. Er werden post-its rond gedeeld waarop de aanwezigen konden aangeven waarmee de dorpsraad zich bezig kan houden.

Kijk hier voor een pdf van uw suggesties op een rij