Met behulp van het Coöperatief Dividend Graafschap (RABOGRAAF) ondersteunt Rabobank Graafschap projecten die een bijdrage leveren aan het welzijn van de regio. Stichtingen en verenigingen komen in aanmerking voor ondersteuning. Steun is beschikbaar voor sociale, culturele of economische projecten in het werkgebied van Rabobank Graafschap. Projecten moeten een (breed) maatschappelijk belang dienen en van belang zijn voor de ontwikkeling of de leefbaarheid in de regio. De hoogte van de bijdrage varieert per geval. Aanvragen kunnen met behulp van een aanvraagformulier worden ingediend bij Rabobank Graafschap.