De gemeente Bronckhost is gestart met de uitvoering van het speelruimteplan. Dit plan speelt in op het feit dat er in de gemeente steeds minder kinderen wonen. Hierdoor zijn er ook minder speelplekken nodig. De gemeente heeft daarom een basisniveau van speelplekken bepaald, dat is aangepast op het aantal kinderen dat er in een kern woont. De speelplekken die blijven worden opgeknapt als dat nodig is, zodat ze voldoen aan de moderne speelbehoeftes.

Voor Laag-Keppel ligt de volgende opgave beschreven in het speelruimteplan:

  • speelplek Van Pallandtlaan niet behouden of in de onderhoudsparticipatie
  • speelplek Wilhelminaplantsoen opwaarderen

Dit najaar neemt René Dijkman contact op met de Dorpsraad Keppel en Eldrik om te kijken naar de mogelijkheiden in Laag-Keppel. Heeft u ideeën op bezwaren laat het de dorpsraad weten.