De Europese Commissie is bezig de Europese doelstellingen over de snelheid en kwaliteit van internet na 2020 te evalueren.

Evaluatie
In onderstaande toelichting lees je dat burgers, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties reacties in kunnen dienen tot 7 december a.s. Het zou mooi zijn als we vanuit de Achterhoek een groot aantal reacties kunnen indienen. De evaluatie is in de vorm van een vragenlijst (klik op '[NL] Nederlands' voor een vertalling in het Nederlands). Op enkele open vragen is meer input te leveren en bij de laatste vraag kan een extra document worden toegevoegd. Vul de vragenlijst in voor 7 december 2015 via deze link.

Belangrijk
Wij zijn er allemaal bij gebaat dat de Europese Commissie gaat inzien dat 30 Mb/s up- en download volstrekt onvoldoende is om de groeiende behoefte aan data via het internet de komende jaren op te vangen. Het is belangrijk dat zij uit de samenleving signalen krijgt waar uit blijkt dat de plannen van commerciële partijen, totaal onvoldoende zijn om aan de huidige en toekomstige maatschappelijke behoefte te voldoen. De huidige regelgeving van de EU maakt het bovendien zeer moeilijk om met maatschappelijk geld dit soort behoeften en initiatieven vanuit de samenleving op te pakken en adequaat te ondersteunen. Met een stevige reactie vanuit de samenleving kunnen we wellicht de EU positief beïnvloeden om regelgeving en normering te beïnvloeden!

Toelichting
De Europese Digitale Agenda 2014-2020 wordt op dit moment geactualiseerd voor de periode vanaf 2020. De Europese Commissie houdt deze openbare raadpleging om meer inzicht te krijgen in de behoeften op het gebied van de snelheid en kwaliteit van internet na 2020. Zij kan dan beter bepalen welk beleid zij moet voeren ten aanzien van investeringen in de ontwikkeling van toekomstbestendige netwerken om ervoor te zorgen dat alle gebruikers – huishoudens, bedrijven en overheidsinstellingen – de vruchten van de digitale economie en samenleving kunnen plukken. Deze raadpleging is bestemd voor iedereen (burgers, bedrijven, regio’s, overheidsinstanties, enz.) uit welke sector dan ook (landbouw, onderwijs, dienstverlening, industrie, ICT, enz.), die van een goede, snelle en betrouwbare toegang tot internet afhankelijk is.

Toekomstbestendig
De Europese Commissie vindt op basis van de huidige digitale agenda 30 Mb/ps wel toekomst bestendig. Onderzoek toont aan dat dat niet het geval is. Zo wordt innovatie en realisatie van verbeterde technieken eerder vertraagd dan bevorderd. Ook worden zo de begrenzing van de zogenaamde witte gebieden onterecht op 30 Mb/ps gelegd. Voor de bewoners en bedrijven is dat een nadeel. Bij marktfalen wordt het witte gebied onnodig klein en blijft voor overheden als initiatiefnemer alleen de dure onrendabele delen over waardoor businesscase moeilijk sluitend wordt. Het is om die reden van belang de Europese Commissie te wijzen op verhogen van de kwaliteit en de minimale (download)snelheid op 100 Mb/ps vast te stellen.

Vult u de vragenlijst ook in!
Het zou goed zijn hierover in Brussel een Gelders geluid te laten horen. Klik hier voor de online vragenlijst. Tot 7 december 2015 kunt u reageren.

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InternetConnectivitySurvey