hessenhal

Deze week is tijdens de bestuursvergadering van Stichting Zonnewater 3 een nieuw bestuur in de plaats getreden van het huidige bestuur. Deze bestuurswissel is een gezamenlijk initiatief van de dorpsraden Hummelo, Drempt en Keppel en Eldrik, in goed overleg met het voormalig bestuur van Stichting Zonnewater 3 en de gemeente Bronckhorst.

Na deze bestuurlijke overdracht per 1 december 2015 zal per 1 januari 2016 de operationele overdracht van de hal plaatsvinden. Als voorzitter is benoemd Coen van Beek uit Laag-Keppel. Het bestuur zal vijf leden tellen en bestaan uit inwoners uit Drempt, Hummelo en Keppel. Door meer te gaan werken met vrijwilligers en door het aantrekken van extra huurders en activiteiten wil het nieuwe bestuur samen met huurders en inwoners de continuïteit van de Hessenhal (blijvend) waarborgen. Sinds 2012 is Stichting Zorgbad Zonnewater 3 eigenaar van de Hessenhal. Begin dit jaar zocht zij contact met de dorpsraden Drempt, Hummelo en Keppel/Eldrik om gezamenlijk een oplossing te zoeken voor de negatieve exploitatie van de Hessenhal. Het lukte Zonnewater niet om de hal rendabel te exploiteren. Bij onveranderd beleid zou de hal dus afstevenen op een sluiting. Prioriteit van het nieuwe bestuur is de inzet van vrijwilligers. Daarmee kan aanzienlijk bespaard worden op onder andere de huidige loonkosten en kosten voor (groot) onderhoud. Samen met de extra opbrengsten uit nieuwe huurders, extra horecamogelijkheden en nieuwe activiteiten wordt een traject ingezet dat de continuïteit van de Hessenhal moet waarborgen. Daarmee behouden de diverse sportverenigingen hun onderkomen en de drie basisscholen hun schoolgym locatie.