begraafplaats

In Hoog-Keppel hebben we een erg mooie begraafplaats, rustiek gelegen bij de kerk en het golfterrein. De begraafplaats maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel, maar heeft nadrukkelijk een maatschappelijke functie voor het hele dorp. Het beheer van de begraafplaats wordt uitgevoerd door vrijwilligers. De huidige beheerder gaat stoppen met zijn taak. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die (delen) van de beheerders taken zouden willen overnemen. Door de krimp van de kerkelijke gemeente enerzijds en het maatschappelijk belang en dorpsaanzicht anderzijds, doen we een beroep op alle inwoners van Keppel en Eldrik om te overwegen of dit een taak is die bij u past.

De werkzaamheden zijn te verdelen in:

  • 1) begeleiding begrafenissen en bijzettingen
  • 2) secretariaat, administratie en informatie
  • 3) beheer en onderhoud van de begraafplaats
  • 4) webbeheer www.begraafplaatshoogkeppel.nl 

Kijk hier voor de taken en het profiel van de begraafplaats beheerder

Meer informatie: Ton Bertram (kerkrentmeester) 06-53432417