Dorpsraad Keppel en Eldrik nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 20 april 2016 in het sportcafé van sporthal Hessenhal aan de Monumentenweg 30 in Hoog-Keppel. Alle leden van de vereniging zijn vanaf 19:30 uur van harte welkom.

Wilt u lid worden?
Lees hier de notulen van de ALV 2015
Lees hier de agenda van de ALV 2016


CONTRIBUTIE 2016
Leden wordt vriendelijk verzocht de contributie 2016, voorzover nog niet betaald, over te maken op NL15 RABO 0106.2632.85 ten name van Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van straat, huisnummer en emailadres. Het is ook mogelijk om tijdens de ALV lid te worden en/of de jaarlijkse contributie van € 5,- te voldoen (alleen contant, graag gepast).