alv

Woensdagavond 20 april organiseerde Dorpsraad Keppel en Eldrik de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het sportcafé van de Hessenhal. Hieronder de highlights van deze avond.

Hessenbad (door Ingrid van Onna)
De directrice van Zonnewater en Hessenbad vertelde de aanwezigen over de hoge kosten voor het verwarmen van het buitenzwembadwater, het lage aantal abonnementhouders en bezoekers en het tekort in de begroting. Ze heeft plannen om het doelgroepenbad te veranderen in een waterspeeltuin. Het Hessenbad vraagt vrijwilligers voor diverse werkzaamheden, waaronder het plaatsen en verwijderen van het afdekzeil.

TOP Laag-Keppel (door Enny Verhey)
Enny Verhey vertelde over de plannen van het Toeristisch Platform DHK, de dorpsraad en twaalf ondernemers rondom de TOP in Laag-Keppel. Lees hier meer over de plannen.

Volksfeest Nieuwe Stijl (door Johannes Arets)
Het volksfeest lijdt al een paar jaar verlies. Om het feest toekomstbestendig te krijgen, zijn er enkele aanpassingen op het programma gedaan met als uitgangspunt: voor iedereen, op één locatie met verbinding naar alle kernen, een betaalbare en efficiënte organisatie.
Zet alvast de volgende data in je agenda:
zo. 21-08 fietstocht vanuit de Hessenhal
wo. 24-08 rondgang kleine schutterij, vanuit Hoog-Keppel via Laag-Keppel naar Eldrik
vr. 26-08 zeskamp bij Hessenhal/Hessenbad, prijsuitreiking met muziek en vuurwerk bij Burg. v. Panhuysbrink
za. 27-08 ontbijt bij Wilhelminaplantsoen, vanuit Laag-Keppel optocht naar Hoog-Keppel, vervolgens programma gelijk voorgaande jaren.

Herinrichting Rijksweg N317 (door Ton Betram)
Maandag 11 april organiseerde Provincie Gelderland een inloopbijeenkomst. Daar werden de onderzoeksresultaten, het voorlopig ontwerp en de vervolgplanning gepresenteerd. De dorpsraad praatte de aanwezigen van de ALV bij over de 'druppel' in de Rijksweg om de snelheid te verminderen, het verbreden van de parallelweg op sommige plekken, het verdwijnen van enkele doorsteekjesKlik hier voor informatie van de provincie omtrent de N317. 

Hessenhal 2.0 (door Coen van Beek)
Coen van Beek blikte terug op de geweldige inzet in maart van 52 vrijwilligers tijdens NLdoet. Het renovatieproject van de Hessenhal ontving een bijdrage van ING Help Nederland Vooruit. Ook werd de nieuwe naam van het sportcafé bekend gemaakt: De Heerlykheyd. Op stapel staan een extra klusdag en de viering van Koningsdag. De Hessenhal is nog op zoek naar versterking voor het bestuur en hulp op divers gebied. Klik hier om te zien met welke klussen je de Hessenhal kan helpen.

Lees hier de notulen van de ALV 2016.