• warm water van ongeveer 33ºC met een hogere boventemperatuur (34ºC)
  • afgestemd op doelgroepen met specifieke behoeften
  • volledig aangepast aan deze doelgroepen
  • pluriform samengestelde groepen om onderlinge integratie te bevorderen
  • personeel is specifiek opgeleid
  • naast het bewegen, staat het ontmoeten centraal
  • technische installatie is specifiek (bv. op basis van ozon en zoutelektrolyse)
  • ideële doelstelling

Zonnewater is een kleinschalige voorziening waar mensen individueel en in een groep oefenen en bewegen in warm water, maar ook leren zwemmen. Het zorgbad is voornamelijk gericht op volwassenen en kinderen, chronisch zieken, lichamelijk gehandicapten en revalidanten, die de watertemperatuur van 33ºC (omgeving 34ºC) voor hun gezondheid niet kunnen missen. De gebruikers krijgen zwemmen of bewegen op maat van speciaal opgeleide zwem instructeurs en fysiotherapeuten. Het bad is zes dagen per week geopend van 8.00 – 23.00 uur. Een belangrijk kenmerk is dat zwemmers zich er veilig en geborgen voelen qua sfeer. Het sociale klimaat moet dusdanig zijn, dan men met eventuele beperkingen graag gaat zwemmen en zich niet bekeken voelt. Het ontmoeten is net zo belangrijk als het bewegen.

www.zonnewater.nl