HISTORISCHE VERENIGING
Stad en Ambt Doesborgh

Het was in de Tweede Wereldoorlog (1943) dat de basis werd gelegd voor de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh. Opperwachtmeester Westera begon met het illegaal verzamelen van historisch waardevol materiaal en legde daarmee tevens de basis voor de latere museumcollectie van het Streekmuseum De Roode Tooren.
Het duurde echter tot 1950 dat tot de officiële oprichting werd overgegaan. Heel duidelijk werd toen vastgelegd dat het oude Richterambt Doesborgh (in 1340 Doesburg, Angerlo, Giesbeek, Lathum, Drempt, Hoog-Keppel, Laag-Keppel, Hummelo en Olburgen), het werkgebied van de vereniging vormde.

De beperkte ruimte (een kleine oudheidkamer op de zolder van het stadhuis te Doesburg) die de vereniging destijds ter beschikking had, was er min of meer de oorzaak van dat ze in feite alleen maar op papier bestond.

In 1969 kwam daarin sterk verandering. De historische verzameling kon worden tentoongesteld in een benedenruimte van het Doesburgse stadhuis, hierdoor ontstond een nieuw enthousiasme en werd er meer tijd en energie besteed aan de andere activiteiten van de vereniging, maar vooral ook de uitbreiding van de verzameling.
In het kader van haar doelstelling op het gebied van historie, natuurhistorie, dialect en folklore werden tentoonstellingen georganiseerd, lezingen en excursies gehouden en werden werkgroepen opgericht. Voorts verschenen er een aantal eigen publicaties. Het ledental ging groeien!

De museumverzameling groeide ook en de noodzaak voor een nieuw onderkomen diende zich al snel aan. Men was dan ook bijzonder gelukkig met het feit dat in 1977 het voormalige politiebureau in Doesburg geschikt gemaakt kon worden als museum.
Dit nieuwe onderkomen gaf opnieuw een impuls aan de activiteiten van Stad en Ambt Doesborgh, hetgeen o.a. resulteerde in de uitbreiding van het museum in 1987 met het buurpand. Zo ontstond het huidige complex Roggestraat 9-11-13: Streekmuseum De Roode Tooren.

De vereniging houdt zich thans bezig met:

 • het organiseren van lezingen, excursies en cursussen voor de leden
 • het uitgeven van publicaties in een eigen reeks monografieën
 • het regelmatig informeren van de leden via informatiebulletins
 • het stimuleren van onderzoek middels werkgroepen op het gebied van archeologie, streektaal, vogelstudie, streekdracht en hoofdtooi, archiefstudie
 • het organiseren van de jaarlijkse Palmpaasoptocht voor de jeugd
 • exploitatie van Streekmuseum De Roode Tooren (meer dan 10.000 bezoekers per jaar)
 • het organiseren van wisselende tentoonstellingen (inmiddels meer dan 120)
 • uitbreiding en beschrijving van de museumcollectie (automatisering)
 • educatieve projecten voor het onderwijs

In het Streekmuseum De Roode Tooren wordt in diverse ruimten aandacht besteed aan o.a. geologie, archeologie, prehistorische zoogdieren, historie, veiligheid, vestinggeschiedenis, handel en ambacht, kerkelijke voorwerpen, kruidenierswinkel 1890/1935, werkende tabakskerverij uit 1894 en folklore. Voorts vinden er jaarlijks een aantal exposities plaats en is er een museumwinkel met zgn. erfgoedproducten.

De openingstijden van Streekmuseum De Roode Tooren zijn:

 • dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur
 • zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur

Elke 1e zondag van de maand  is er in Doesburg Culturele Zondag. Het museum en vele galeries en ateliers zijn dan van 12.00-17.00 uur geopend.

Op Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag en Eerste Kerstdag is het museum gesloten.

Contact

Historische Vereniging Stad en Ambt Doesborgh
Postbus 1
6980 AA Doesburg

T: 0313 – 47 29 68 (Rinus G.M. Rabeling)
E: info@stadenambtdoesborgh.nl

I: www.stadenambtdoesborgh.nl

Deze pagina delen...