Windmolens / Windturbines

Tegenwind Keppel en Eldrik

Tegenwind Keppel en Eldrik is begin september 2019 van start gegaan als initiatief van een groep inwoners van Laag-Keppel. Zij hadden gehoord dat er plannen waren voor 200 meter hoge windturbines langs de Oude IJssel tussen Laag- en Hoog-Keppel. En dat is nu juist een prachtig coulisselandschap.
Grondige studie van de nieuwe gemeentelijke Verrijkte Routekaart Bronckhorst Energieneutraal 2030 leerde dat er inderdaad concrete plannen zijn van een aantal initiatiefnemers.
Dat was het startschot voor Tegenwind om actie te voeren tegen de onbegrijpelijke plannen. Niet tégen windenergie, maar vóór behoud van het prachtige landschap met haar flora en fauna. En als protest tegen het plaatsen van windturbines, waarvan wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat er flinke gezondheidsrisico’s aan kleven.
Ten slotte vindt de stichting de Verrijkte Routekaart onvolledig en onduidelijk en ontbreken volgens haar duidelijke kaders. Bovendien is zij van mening dat aan de voorwaarde om inwoners actief te betrekken en informeren op geen enkele wijze door de gemeente Bronckhorst is voldaan.

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
Postbus 11
7030 AA Wehl

E: tegenwindkeppeleneldrik@gmail.com

I: www.tegenwindkeppeleneldrik.nl

Deze pagina delen...