Vereniging
BOMENBELANG BRONCKHORST

Bomenbelang is een vereniging die in 1997 opgericht is door mensen uit Vorden en directe omgeving die zich inzetten voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente Bronckhorst. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen.

Doelstellingen

De Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft ten doel:

  • het behoud van waardevolle groenbeplantingen, houtopstanden, bomen -in het bijzonder  monumentale bomen- en dergelijke binnen de Gemeente Bronckhorst
  • het bevorderen van herplant van groen en bomen op strategische plaatsen binnen de gemeente en het creëren van een draagvlak ten aanzien van het belang van een en ander
  • het toezien op het beheer van groenbeplantingen, houtopstanden en bomen door  overheden en andere betrokkenen
  • het optimaliseren van het door overheden en andere betrokkenen gevoerde groen- en  bomenbeleid en het geven van en bemiddelen bij beheers- en/of onderhoudsadviezen; en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn

Opmerking: De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

Contact

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Meeneweg 7
7021 HN Zelhem

T: 0575 – 84 62 49
M: 06 – 23 98 00 57
E: bomenbelang@gmail.com

I: www.bomenbelang.nl | facebook.com/bomenbelang

Deze pagina delen...