ONDERNEMERS­VERENIGING
Hummelo – Keppel – Drempt

De Ondernemersvereniging Hummelo-Keppel-Drempt is opgericht in 2005. Inmiddels telt de vereniging bijna 100 leden. Men kan lid worden van de ondernemersvereniging als het bedrijf gevestigd is in de voormalige gemeente Hummelo en Keppel of als de ondernemer in het gebied woont.

De ondernemersvereniging organiseert door het jaar heen activiteiten voor haar leden. Deze activiteiten zijn gericht op verbinden, inspireren en leren. Het bestuur legt nadrukkelijk haar oor te luister bij de leden om te vragen waar behoefte aan is en probeert dit zoveel mogelijk in het programma te verweven.

Ook draagt de ondernemersvereniging actief bij aan de leefbaarheid van ons werk- en woongebied en aan een gezond ondernemersklimaat. Dit alles gebeurt met heldere en transparante communicatie.

Met het lidmaatschap laten de bedrijven zien dat ze belang hechten aan samenwerking met andere ondernemers, een pre in het zaken doen.

Het lidmaatschap bedraagt 95,- euro per jaar exclusief BTW.

Contact

Secretariaat OV-HKD
Prinsenweg 10
6997 AW Hoog-Keppel

E: info@ov-hkd.nl
I: www.ov-hkd.nl

De ondernemersvereniging Hummelo-Keppel-Drempt is de verbindende factor voor ondernemers

Deze pagina delen...