Dorpsenergieplan (DEP)

Inhoudsopgave

 1. Algemeen
 2. Nieuws
 3. Aanpak
 4. Resultaten enquête
 5. Samenstelling werkgroepen
  1. Werkgroep Warmtescan
  2. Werkgroep Informatiemarkt en Communicatie
  3. Werkgroep Energie Opwek en Opslag
  4. Werkgroep Mobiliteit
  5. Werkgroep Monumentale Panden
  6. Werkgroep Verduurzaming Lange Termijn en Mentaliteitsverandering

1. Algemeen

Informatie volgt…


2. Nieuws

DEP terugkoppeling 22 januari 2024


De werkgroep Informatiemarkt en communicatie heeft al een concept draaiboek gemaakt voor de Informatiemarkt Energie/ Verduurzaming, te houden op 20 april 2024 van 10 – 16 uur in de Hessenhal. Er wordt gewerkt aan een breed programma van lezingen/presentaties, product- en adviesaanbieders, rondetafelgesprekken over concrete ervaringen voor- en na ingrepen, educatieve spellen voor jong en oud, hele gezin, partners. Inwoners van Drempt en Hummelo worden ook uitgenodigd via de publiciteit en via de dorpsraden.

3. Aanpak

Informatie volgt…


4. Resultaten enquête

Informatie volgt…


5. Samenstelling werkgroepen

 

5.1 Werkgroep Warmtescan

Informatie volgt…


5.2 Werkgroep Informatiemarkt en Communicatie

Informatie volgt…


5.3 Werkgroep Energie Opwek en Opslag

Informatie volgt…


5.4 Werkgroep  Mobiliteit

Informatie volgt…


5.5 Werkgroep Monumentale Panden

Informatie volgt…


5.6 Werkgroep Verduurzaming Lange Termijn en Mentaliteitsverandering

Informatie volgt…

 

Deze pagina delen...