SOCIAAL DOMEIN

• Sociaal domein gemeente Bronckhorst

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in de zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Op het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp.

Deze taken zijn vastgelegd in deze wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Vmo 2015)
  • Participatiewet
  • Jeugdwet
  • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Wat kan de gemeente Bronckhorst voor u doen?
De ondersteuning is ondergebracht bij de Sociale Teams van de gemeente.

Telefonisch zijn de teams elke dag van 8.30 tot 16.30 uur bereikbaar en op vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, via tel. (0575) 75 02 50. U vindt deze informatie ook op de website van de gemeente: www.bronckhorst.nl

Waarmee kunt u terecht bij de sociale teams?
Bij een sociaal team kunt u terecht met al uw vragen over ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn en werk. In elk team werken professionals op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, schulden en werk. Zij helpen u graag bij het zoeken naar praktische oplossingen.

Hoe het werkt
U kunt uw vragen natuurlijk stellen aan de vertrouwde gezichten in uw buurt. Bijvoorbeeld uw huisarts, jongerenwerker, school of een zorgaanbieder. Afhankelijk van uw vraag helpen zij direct of verwijzen zij u door naar het sociaal team bij u in de buurt. Maar u kunt dus ook zelf aankloppen bij het sociaal team. Als u zich bij een sociaal team meldt, beantwoordt de consulent van het sociaal team waar mogelijk meteen uw vraag. Lukt dit niet, dan komt de consulent een keer bij u thuis om verder te praten.

Voor meer informatie over hoe de sociale teams werken, kunt u ook het filmpje ‘Hoe werken de sociale teams in Bronckhorst’ bekijken.

Gesprek bij u thuis
In dit gesprek bespreekt u samen met de consulent uitgebreid wat er bij u speelt en welke vragen of problemen u heeft. Het doel van dit gesprek is om helder te krijgen welke stappen u, eventueel samen met mensen uit uw eigen omgeving en/of vrijwilligers, kunt zetten om tot een oplossing te komen. De consulent helpt u daarbij. Als het nodig is, schakelt de consulent natuurlijk specialistische zorg of hulpmiddelen in. Voorafgaand aan het gesprek kunt u alvast nadenken of u zelf ideeën heeft hoe we tot een oplossing kunnen komen. Als u het prettig vindt, kunt u iemand uit uw omgeving vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn.


• Meedoen in Bronckhorst

Meedoen in Bronckhorst legt uit hoe wonen, zorg, welzijn, werk en geldzaken in de gemeente Bronckhorst geregeld zijn en wijst u de weg naar organisaties, activiteiten, hulp en initiatieven in uw eigen buurt. Tevens vindt u er de vrijwilligersvacaturebank.

Biedt u een dienst aan, wilt u een organisatie bekend maken of is uw vereniging op zoek naar vrijwilligers dan kunt u zich aanmelden via de site. Eerst nog wat meer weten? Neemt u dan via de mail contact met ons op hanneke@meedoeninbronckhorst.nl

De stichting Meedoen in Bronckhorst, een bewonersinitiatief, heeft deze website mogelijk gemaakt.

www.meedoeninbronckhorst.nl

Deze pagina delen...