LAAG-KEPPEL

Algemeen

Laag-Keppel maakt samen met Hoog-Keppel en Eldrik sinds 2005 deel uit van de gemeente Bronckhorst. Tot en met 1817 was het een zelfstandige gemeente. In 1818 werd het samengevoegd met de gemeente Hummelo en werd het gemeente Hummelo en Keppel. In 1840 had Laag-Keppel 37 huizen met 313 inwoners.

Historie

In de literatuur komen we diverse vermeldingen tegen. In 1452 is dat Borch Keppell, in 1660 Nieuwen Kapel, in 1840 Laagkeppel, in 1845 Laag-Keppel of Binnen-Keppel, ook wel Nieuw-Keppel en Burg-Keppel geheten.

Keppel betekent het Oudnederlandse keppele = kapel = onderkerk zonder parochiale rechten. Met Laag = laaggelegen ter onderscheid van het oudere Hoog-Keppel.

Laag-Keppel heeft 18 rijksmonumenten en 26 gemeentelijke monumenten.

Laag-Keppel

Laag-Keppel strekt zich uit aan beide zijden van de Rijksweg. Met aan de Oude IJsselzijde diverse monumenten zoals Kasteel Keppel, de Dorpsstraat, de watermolen en de Follegamolen en aan andere zijde van de Rijksweg onder andere de Gouden Leeuw en de neogotische Hervormde kerk.

Laag-Keppel en het aangrenzende Eldrik liggen in een overgangsgebied van bos en weidevelden. De nabijheid van de rivier en de afwisseling van open en begroeid terrein vormen een uitstekende leefplek voor talrijke vogels, kleine zoogdieren en een veelheid aan wilde planten. Het gebied ligt dan ook midden in de ecologische hoofdstructuur, die zich aan beide zijden van de Oude IJssel tussen Doesburg en Doetinchem uitstrekt.

Door de ligging van Laag-Keppel en Eldrik is dit een perfecte locatie voor fiets- en wandeltochten langs de Oude IJssel en door de bossen met de rivierduinen en kolken.

Deze pagina delen...