DORPSRAAD
Keppel en Eldrik

Contributie

Bent u lid of wilt u lid worden van de dorpsraad, maakt u dan de jaarlijkse contributie van € 5,00 over op rekeningnummer NL15 RABO 0106 2632 85 ten name van de Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van uw straat, huisnummer en e-mailadres.

Deze pagina delen...