Informatie avond Energietransitie en Windmolens Dorpsraad Keppel en Eldrik

do 02jun2022

Informatieavond Energietransitie en Windmolens

19.30 - 22.00 uur

Hessenhal

Monumentenweg 30, 6997 AH Hoog-Keppel

 

Informatie avond Energietransitie en Windmolens

 

Dorpsraad Keppel & Eldrik

Agenda Bijeenkomst Energietransitie

 

Donderdag 2 juni 19.30 – 22.00 uur

Locatie: Hessencafé Hoog-Keppel

 

19.30 – 19.45 uur:      Ontvangst

19.45 – 20.00 uur:      Welkom, aanleiding en doel bijeenkomst

20.15 – 20.30 uur:      Presentatie verduurzamen van een woonhuis in Hoog-Keppel          door bewoner Dennis Bruijsten

20.30 – 20.45 uur:      Ontwikkeling kaders energietransitie landelijk – regionaal en lokaal (Klimaatakkoord / RES)

20.45 – 21.15 uur:      Initiatief Landgoed Keppel, kaders en beoordeling plaatsing windturbines

21.15 – 21.30 uur:      pauze

21.30 – 21.45 uur:      Eigen initiatieven energietransitie, warmtevisie gemeente /         gasloos – dorpsenergieplan

21.45 – 22.00 uur:      Samenvatting en hoe nu verder ?

 

terug naar evenementenoverzicht