Ledenvergadering Dorpsraad

do 18apr2024

20:00 - 22:00 uur

Siebieverden

IJsselweg, Eldrik

 

Dorpsbelangenorganisatie

 

Algemene Leden Vergadering

Vereniging Dorpsraad Keppel en Eldrik

 

Donderdag 18 april 2024, 20:00 uur, Siebieverden Eldrik

Inloop vanaf 19.30 uur 

 

Agenda

 

 1. Welkom, mededelingen, vaststellen agenda

 

 1. Bestuurszaken
 • Verslag ALV 9 november 2023 vastgesteldconcept (ter vaststelling)
 • Jaarlijks gesprek met gebiedswethouder Antoon Peppelman
 • Samenstelling bestuur: 1e termijn Esther de Kruif eindigt 24 april 2024. Zij stelt zich beschikbaar voor een 2e termijn
 • Planning aanpassen statuten

 

 1. Financiën
 • Jaarrekening 2023: toelichting door de penningmeester
 • Verklaring kascommissie (Catrien Bruil en Hans Hoogeveen)
 • Décharge bestuur voor gevoerde beleid 2023
 • Begroting 2024: toelichting door de penningmeester
 • Samenstelling kascommissie 2024 (Hans Hoogeveen en nieuw lid)

 

 1. Dossier Verkeer
 • Evaluatie proeven landbouwsluizen en enquête
 • Advies klankbordgroep
 • Besluit na bestuurlijk overleg 4 maart: twee nieuwe proeven in Laag-Keppel

 

Pauze

 

 

 1. Herijkte Routekaart
 • Besluiten gemeenteraad – verlenging moratorium tot 31 december 2024
 • Onderzoek windturbines in zoekgebied Eldrik
 • Verzoek gesprek wethouder

 

 1. Dorps Energie Plan
 • Werkgroepen: voortgang en stand van zaken (Jos Beumer)
 • Informatiemarkt energie en verduurzaming 20 april

 

 1. Dorps Ontwikkel Plan
 • Stand van zaken, planning (toelichting door Ronald van Eck)
 • Gebiedsplan sport- en voorzieningen gemeente Bronckhorst (toelichting door Ronald van Eck)

 

 1. Functioneren Dorpsraad
 • Veel activiteiten/dossiers
 • Versterking gezocht op communicatie (website: berichten, foto’s e.d.)
 • Geef uw e-mailadres door aan: dorpsraadkeppeleldrik@gmail.com
 • Waarderingsbijdrage 2024: richtlijn € 5,- per inwoner (18+)

 

 1. Rondvraag en sluiting

 

 

terug naar evenementenoverzicht