Zoals u wellicht weet spelen er momenteel twee zaken die van grote invloed (kunnen) zijn op de leefomgeving in onze dorpen:

  1. De nieuwe woonvisie van de gemeente Bronckhorst
  2. Het plan van de gemeente Bronckhorst en AGEM voor een zonnepark op de oude voetbalvelden in Hoog-Keppel.

De Dorpsraad Keppel en Eldrik heeft een volledig andere visie op beide zaken dan de gemeente Bronckhorst, en dus hebben wij het alternatieve plan Hessendaal ontwikkeld. In dit plan staat de realisatie van energieneutrale woningen op de oude voetbalvelden centraal. Niet alleen om de doorstroom in onze dorpen te bevorderen, maar ook om onze jeugd te behouden. En dat op een duurzame manier. Zonnepanelen? Goed plan, maar dan op de daken van nieuwe woningen. En het plan Hessendaal omvat meer: een geluidswal, betere parkeervoorzieningen, een energieplein, betere accommodatie voor dorpsactiviteiten en een relocatie van het tenniscomplex van tennisclub De Drieslag.


Graag nodigen wij de inwoners van Hoog- en Laag-Keppel en Eldrik uit voor een informatieavond over ons plan Hessendaal. Wat vindt u, welke ideeën heeft u, hoe houden we onze woonomgeving duurzaam, leefbaar en toekomstbestendig? We horen het graag van u! Daarom sluiten we de informatieavond af met een enquête waarin al deze onderwerpen aan bod komen.

Bekijk hier de uitnodiging van de dorpsraad

Download hier het enqueteformulier

Mogen we u ook verwelkomen op donderdag 11 juli 2019 om 19.30 uur? Heel graag.