eldrik

Eldrik is een klein buurtschap. Het heeft ongeveer 95 inwoners in een uitgestrekt landbouwgebied met hoofdzakelijk veeteeltbedrijven, enkele akkerbouwbedrijven en een mini-camping. Er is een unieke wildpopulatie, waaronder 45 reeën, die zich erg thuis voelen in de wisselende begroeiïng en op de akkerbouwgronden.