Dorpsraad

Dorpsontwikkelplan 2023-2035

De dorpsraad gaat een nieuw dorpsontwikkelplan (vroeger dorpsplan) schrijven voor de jaren 2023 tot 2035. Natuurlijk zal de dorpsraad de bewoners hierbij betrekken. Startpunt voor het nieuwe plan zijn de oude dorpsplannen, die hieronder zijn gelinkt. De oude dorpsplannen worden eerst geëvalueerd om de sterke en zwakke punten eruit te halen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsraad 12 mei

Tijdens deze ledenvergadering op 12 mei a.s. komt o.a. het verkeerscirculatieplan aan de orde, is er een terugblik op het lijsttrekkersdebat, wordt de stand van zaken rond de woningbouw toegelicht, doet de voorzitter een oproep tot deelname aan de werkgroep Dorpsplan 2022-2035 en geeft de voorzitter een toelichting op de nieuwe website en haar functie.

Leefbaarheid Keppel onder druk

Gemeente heeft keuze gemaakt, maar Woonvisie terzijde geschoven. Leefbaarheid Keppel onder druk. Lees hier het bericht van de gemeente