DORPSRAAD
Keppel & Eldrik

Algemeen

Welkom op de website van Dorpsraad Keppel en Eldrik (DKE). De dorpsraad houdt zich bezig met de leefbaarheid in de dorpen Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik. Dorpsraad Keppel en Eldrik heeft contact met de gemeente Bronckhorst en wil een spreekbuis zijn voor de inwoners. Diverse onderwerpen komen aan de orde en worden uitgewerkt door werkgroepen. 

Voor uw opmerkingen, ideeën en meedenken staan wij altijd open!

Plannen en visie
De dorpsplannen van Hoog-Keppel, Laag-Keppel en Eldrik zijn tot stand gekomen nadat in 2010 ruim 70% van de inwoners een enquête heeft ingevuld. De dorpsraad heeft daaruit actieplannen ontwikkeld die aangeven welke acties de komende jaren zullen worden uitgevoerd t.b.v. de leefbaarheid van onze dorpen.

Contributie
Bent u lid of wilt u lid worden van de dorpsraad, maakt u dan de jaarlijkse contributie van € 5,00 over op rekeningnummer NL15 RABO 0106 2632 85 ten name van de Dorpsraad Keppel en Eldrik onder vermelding van uw straat, huisnummer en e-mailadres.

Deze pagina delen...