Verkeer

 

 

 

Op 30 januari jl. heeft Provincie Gelderland de resultaten van de evaluatie van de (proef-) afsluitingen met landbouwsluizen in Laag Keppel bekend gemaakt. Ook de resultaten van een enquête.

Inmiddels hebben de Klankbordgroep en de besturen van de dorpsraden de resultaten kunnen bekijken. Provincie Gelderland en Gemeente Bronckhorst vragen aan de Klankbordgroep om een oordeel te geven over de resultaten en zo mogelijk (zo gewenst) met alternatieve oplossingen te komen.

De Dorpsraad Keppel en Eldrik heeft op 29 februari een informatieavond georganiseerd over dit onderwerp.

Klik voor de informatie van de provincie Gelderland, de presentatie van de Dorpsstraat en Eldrik, het verslag van de 29e februari en een artikel in Contact over de bijeenkomst op 4 maart jl. op onderstaande linken.

 

N814 Hummelo/Laag-Keppel (gelderland.nl)

Presentatie Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel

VERSLAG THEMA-AVOND VERKEER

Uitgebreider onderzoek nodig maatregelen gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel | Vervoer – Contactmidden.nl

 

Deze pagina delen...