Familie van Schuylenburch Hoog-Keppel

Verscholen tussen de nieuwbouw in Hoog-Keppel staat een monument met een aantal gedenkstenen die herinneren aan de geschiedenis van de familie Van Schuylenburg en de Ulenpas.

Op de grootste steen staat een bijbelse aanduiding ‘ZOAR’. De andere vijf geven informatie over een inmiddels verdwenen school.

In 1873 werd door jonkvrouwe Suzanna Cornelia Coenradina van Schuylenburg een ‘School met den Bijbel’ opgericht. Volgens overlevering vonden de eerste lessen plaats in een vertrek op de Ulenpas. Een schoolgebouw werd later waarschijnlijk gebouwd aan de Ulenpaslaan of in de omgeving van de in het bos gelegen ‘Preekstoel’. De meeste leerlingen waren kinderen van aan de Ulenpas verbonden personeelsleden.

In 1898 werd de school verplaatst naar een nieuw gebouw aan de A.G. Noyweg, waar nog in 1977 een geheel vernieuwde school werd opgetrokken. Zeven jaar later moest die school gesloten worden omdat er te weinig leerlingen waren. Het gebouw is in 1986 gesloopt en op de gedenkstenen staan de belangrijkste data weergegeven.

Een andere bekende bewoner van de Ulenpas was de in 1870 te Terborg geboren Leopold Adolf van Schuylenburch. Hij was volontair op de gemeentesecretarie van Noordwijk als voorbereiding op een burgemeesterschap. Later werd hij burgemeester van Bennebroek (1911-1919). Van Schuylenburgh was heer van Bommenede en Ulenpas. Na zijn vertrek uit Bennebroek nam hij zijn intrek in huis Ulenpas te Hoog Keppel, waar hij in 1935 overleed.

Deze pagina delen...