Dorpskerk Hoog-Keppel

Deze gravure van het dorp Hoog-Keppel is gemaakt door Jan de Beijer in 1743.

Op het hoogste punt van Hoog-Keppel staat de Nederlands Hervormde kerk met de kenmerkende ‘afgeknotte’ torenspits omgeven door een eeuwenoud kerkhof.

De Dorpskerk Hoog-Keppel is in de 14e eeuw gewijd als ‘Petrus en Pauluskerk’. Deze naam staat nog steeds zo geregistreerd in de kerkelijke jaarboeken. Sinds de overname door de Stichting Gelderse Kerken wordt de naam Dorpskerk Hoog-Keppel gebruikt.

website Dorpskerk: www.dorpskerkhoogkeppel.nl

In en rond deze kerk zijn nog geen opgravingen geweest, zodat geen goede schatting te geven is over het stichtingsjaar. Wanneer we er echter vanuit gaan, dat op deze plek de oorspronkelijke nederzetting Keppel met burcht, tijnshof en kerk was, dan zou de stichting van de kerk terug kunnen gaan tot de elfde, misschien tiende eeuw. Dat is ook de periode waarin de walburcht ten zuiden van het Hommeke werd aangelegd.

De Heren van Keppel, die later zoveel aandacht aan deze kerk bleken te geven en aan wie de bewuste walburcht wordt toegeschreven, zullen stellig al vroeg hun medewerking aan de stichting van deze kerk met kerkhof gegeven hebben. Oorspronkelijk lag het kerkhof alleen op het ‘hoge’ gedeelte en was er een oud kerkenpad naar het nabijgelegen kasteel de Ulenpas. Er zijn weinig plekken in dit land waar de situatie van eeuwen her nog zo herkenbaar is. De kerk en het kerkhof, de vrije ruimte er omheen, het ligt er nog zo als De Beijer het in 1743 tekende en toen was het ook al eeuwen oud.

Een foto van het orgel in de hervormde kerk te Hoog-Keppel.

Het dorp zelf is op een rivierduin van de prehistorische delta van de Rijn ontstaan. Op het hoogste punt van de duin staat aan de brink de kerk.

Het orgel in de kerk is een geschenk uit 1740 van Baron van Pallandt van Keppel, overkerkmeester van de hervormde kerk te Hoog-Keppel. Het orgel is gebouwd in 1740 door Matthijs van Deventer. K.B. Blank restaureerde het orgel in 1977. Daarbij werden de Trompet en de Quint vernieuwd. Het instrument heeft geen pedaal. Adviseurs bij de restauratie waren Willem Rezte Talsma en Hans van der Harst.

De foto is gemaakt door Janco Schout, uit Barneveld, die er zijn hobby van heeft gemaakt om kerkorgels te documenteren. Hij geeft voor de liefhebbers de volgende dispositie: Manuaal (C-c3), er is geen pedaal, Holpijp 8, Prestant 8 D, Prestant 4, Fluyt 4, Octaaf 2, Quint 1 ½, Mixtuur 3 st., Cornet 4 st. Discant en Trompet 8 bas.

Deze pagina delen...