Van Panhuysbrink Hoog-Keppel

Een oude foto van de Van Panhuysbrink in Hoog-Keppel. Deze brink wordt door oude inwoners nog steeds het schoolpleintje genoemd en was oorspronkelijk het dorpsplein waar de openbare lagere school aan stond. De naam ‘brink’ is in het algemeen een grasveld of onverhard plein in of bij een dorp, waar men samenkwam.

Bij raadsbesluit van 21 augustus 1969 is het schoolpleintje vernoemd naar Jhr. F.W.P.M. van Panhuys, burgemeester van Hummelo en Keppel van 16 januari 1950 tot 21 februari 1969.

Achter de boom is de oude openbare school te zien, die tot 1955 dienst heeft gedaan en waar meester van den Berg tot 1940 de scepter zwaaide. In het boekwerk ‘De geschiedenis van een dorpsschool’ dat in de maand november 1980 is gepubliceerd door de dames B.H. Bloemendaal-Braakman en E.M. Dokter-van Oort staan veel wetenswaardigheden over de school zelve, maar ook over genoemde schoolmeester en zijn ervaringen in dit deel van de gemeente Bronckhorst.

Rond 1900 werd H.A.J. van den Berg geboren in het Brabantse Huijbergen. Na het behalen van de Akte van Bekwaamheid in 1919 kwam hij in 1926 als onderwijzer naar Hummelo en in 1928 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer aan de openbare lagere school te Hoog-Keppel.

In genoemd boekwerk kijkt de toen 80-jarige ‘bovenmeester’ terug op die periode in zijn leven:

Het is een bekend gezegde: het kan raar lopen in de wereld. Ieder die deze inleiding leest, zal dit moeten beamen. In de periode 1922-1926, dat ik onderwijzer was te Gendringen, reisde ik vaak met de G.T.W. richting Arnhem v.v., en passeerde dan Laag-Keppel en Hoog-Keppel. Meermalen heb ik de stille wens gekoesterd: “Ik zou best in deze mooie omgeving als onderwijzer werkzaam willen zijn”. Deze wens is 1 januari 1926 in vervulling gegaan: onderwijzer in Hummelo en de toezegging van de Inspecteur: “Je pakt het in Hummelo goed aan en dan zien we over een paar jaar wel weer verder”. Ik denk nog met plezier aan de Hummelose periode terug.

Tot zover het citaat van zijn overpeinzingen.

In de Graafschapbode van 1 oktober 1940 stond een verslag van de afscheidsreceptie voor meester van den Berg. Hij wordt overgeplaatst naar de school in Drempt en wordt opgevolgd door meester Zeevalking, die tot dat moment hoofd van de school in Laag-Keppel was.

Deze pagina delen...