Burgemeester Cordes

Op de foto een aantal heren, die hun sporen in de geschiedenis van de gemeente Hummelo en Keppel hebben verdiend. Ze hebben zich allen ingezet voor het oranjecomité en het organiseren van het volksfeest in Laag-Keppel. Maar ook in ander verband worden deze namen, ook nu nog, met veel respect genoemd.

Van links naar rechts, staand: de heren Jacobs, E. Jansen en A. Groot Roessink. Zittend de heren Klokman, burgemeester Cordes en Weijkamp.

De heer Jacob Jacobs had sinds 1895 een slagerij in de Dorpsstraat, die later door diens zoon Sam werd voortgezet. Deze op 4 juli 1872 te Wehl geboren Jacob Jacobs was de grootvader van de in 1931 in het woonhuis van de slagerij geboren Jozef Jacobs.

De heer Jansen had een boerderij annex stalhouderij in de Dorpsstraat. Het pand staat er nu nog precies zo en heeft tegenwoordig huisnummer 7.

De heer Klokman runde in villa ‘Gelre’, op de hoek van de Rijksweg met de Hardt Abersonlaan, vanaf 1905 een jongenskostschool, die landelijke bekendheid genoot. “Er werden veel jongelui tot hoge ambten bekwaamd.” Maar hij is vooral bekend geworden door het feit, dat hij in het jaar 1900 te Deventer de ‘Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland’ heeft opgericht samen met de in Vorden geboren en getogen prof. Gallée.

De op 10 oktober 1884 geboren Jan Isaac Cordes was burgemeester van de gemeente Hummelo en Keppel van 8 september 1920 tot 1 november 1949. Cordes komt uit een geslacht van bestuurders en was zelf, voordat hij naar Hummelo en Keppel kwam, ook al zeven jaar burgemeester in Ouderkerk aan de Amstel. Ruim 30 jaar na zijn afscheid is ook een straatnaam in een nieuwbouwwijk van Hummelo naar deze, door sommigen als weinig democratisch ervaren, burgemeester vernoemd. Het raadsbesluit van 24 maart 1981 is dan ook niet zonder discussie hierover genomen.

Deze pagina delen...