G.J. Klokman (1864-1943)

Op deze foto uit 1935 de op 28 december 1864 te Zelhem geboren G.J. Klokman met zijn kleinzoon. Hij werd geboren als zoon van de ‘bovenmeester van de Zelhemse dorpsschool’ J.A. Klokman (geboren op 31-10-1820 te Laag-Keppel en overleden op 18-5-1870 te Zelhem) en voelde zich net als zijn vader aangetrokken tot het onderwijs. Na het doorlopen van de kweekschool te Deventer werd hij dan ook onderwijzer in zijn geboorteplaats Zelhem.

Het stokpaardje van deze ‘zoon van Zelhem en Keppel’ was de Hessenweg van Bocholt naar Doesburg. In de periode dat hij gemeenteraadslid in Hummelo en Keppel was, is een fiks verschil van mening ontstaan tussen hem en burgemeester Cordes over de plaatsing van betonnen paaltjes als afscheiding tussen karrenspoor en fietspad van de o.a. dicht achter huize Gelre lopende Hessenweg. Volgens de historische visie van Klokman waren alleen de gebruikelijke ‘plaggenhoopjes’ verantwoord. In de serie Letteroogst van het Staring Instituut is een boekje ‘G.J. Klokman 1864-1943’ verschenen. In dat boekje (ISBN 90-73667-13-5) staat ook het nodige over ‘zijn’ Hessenweg. In een aantal jaren eerder bij Misset verschenen VVV gids ‘de Geldersche Achterhoek’ staat de volgende tekst van G.J. Klokman, waarin zijn passie voor de Hessenweg wordt uitgedrukt: (bron F. Wolsink Zelhem)

HESSENWEG

Ziet ge aan uw linkerhand dien lagen zandweg? Hoeden af, Mijne Heeren!
Geen historisch monument in ons land spreekt tot ons hart een taal, van het grijze verleden tot op heden, als deze eenvoudige landweg, ‘de Hessenweg‘. In dichte drommen doemen ze op voor ons geestesoog: de Tencteren, Usipeten en Chamaven en achter hen de de Angelen en de goudblondkleurige Saksen. Daar wapperen de kleuren van Wisch en Bronkhorst, Karel van Gelder, Alva, Lodewijk XIV den Zonnekoning, met zijn schitterende stoet. Franschen adel, de ruigharige Kozakken; allen trokken hier voorbij in den loop der eeuwen, terwijl de blauwgekielde Hessen met zwaar beladen ezels als handelskaravanen hier langs naar Hollands koopsteden togen met de producten van West-Duitschland en hun naam aan dezen weg ‘leenden’.

Deze pagina delen...