Jongenskostschool ‘Gelre’ in Laag-Keppel

Het woonhuis “Gelre” op de hoek Rijksweg/ van de Hardt Abersonlaan te Laag- Keppel is ooit bewoond geweest door één van de belangrijkste Achterhoekers uit het verleden, dhr. G.J. Klokman.

De foto is beschikbaar gesteld door dhr. B. Klaassen.


Samen met de in Vorden geboren en getogen prof. Gallée richtte hij in het jaar 1900 te Deventer de “Vereeniging tot onderzoek van taal en volksleven in het Oosten van Nederland” op. Deze vereniging was uitgever van de zogenaamde “Driemaandelijksche bladen” waarin veel over het leven, wonen en werken in de Achterhoek van de vorige eeuw is vastgelegd en waaruit historici ook nu nog veelvuldig putten.

In het boekje “G.J. Klokman 1864-1943” dat samengesteld is door Henk Krosenbrink, staat het volgende over Gelre: “Gedreven door zijn liefde voor de Achterhoek en eveneens om gezondheidsredenen van zichzelf en zijn vrouw, vestigde hij zich in 1905 in Laag-Keppel, waar hij in 1905 de jongenskostschool ‘Gelre’ oprichtte, die weldra een goede naam had en waar veel jongelui tot hoge ambten werden bekwaamd.”

Deze pagina delen...