Postkantoor Laag-Keppel (1936)

Dit plaatje laat ons het personeel van het postkantoor in de Dorpsstraat te Laag-Keppel zien uit de tijd dat Hendrik Harmsen daar postkantoorhouder was.

Het is waarschijnlijk een opname uit 1936. Destijds was het bezorgen van de post in de herfst en winter helemaal niet zo’n pretje, vooral de buurtschap Eldrik was moeilijk te bereiken. Metershoge wallen opgewaaide sneeuw en niet te vergeten het hoge water van de Oude IJssel maakte het toen vaak noodzakelijk om de post op ongebruikelijke wijze te bestellen. Hulppostbode Chris Buunk trotseerde dan, hoog gezeten op een paard, de barre weersomstandigheden.

De heer Harmsen staat rechts in kostuum. Hij is de vader van Henkie en Gezienus Harmsen. Deze laatste koos ook het beroep van postkantoorhouder in Eerbeek, waar zijn vader na Laag-Keppel kantoorhouder werd. Links naast de heer Harmsen staat postbode Chris Buunk in zijn PTT-uniform. Daarnaast staan de toenmalige hulppostboden Hendrik Groot Roessink en Jan Klein Essink. Zij droegen behalve een dienstpet ook een koperen plaat op hun borst.

Na de verhuizing van de familie Harmsen naar Eerbeek werd de eerdergenoemde hulppostbode Jan Klein Essink uit Hoog-Keppel verantwoordelijk voor het postkantoor.

Deze pagina delen...