bijentuin

Maandag 9 november is het resultaat van de zaaiactiviteiten op het terrein van de voormalige gemeentewerf te Hoog-Keppel geëvalueerd. Het dit voorjaar gezaaide bloemenmengsel is geen succes geworden, zoals dat vorig jaar wel het geval was.

Tijdens de evaluatie waren aanwezig:

  • namens de gemeente: Helmig van der Kolk (gebiedsambtenaar) en Gerard Scheper (voorman Groen)
  • namens de vrijwilligers: Jeen Jeninga en Jan Hoeben
  • als belangstellende omwonende mevrouw Timan

Wat opviel was de dichte begroeiing van het terrein met allerlei hoog opgeschoten onkruid en mos. Geconstateerd werd dat er slechts enkele exemplaren van het gezaaide bloemenmengsel van leverancier De Bolster te Epe opgekomen en nog zichtbaar waren. De oorzaak is moeilijk vast te stellen. Het zou aan de kwaliteit van het zaadmengsel kunnen liggen. Ook het koude voorjaar en de droogte na het zaaien kunnen van invloed zijn geweest. Tenslotte is het terrein dit jaar niet voorbewerkt en geklepeld, maar door de drie vrijwilligers met een bosmaaier van onkruid en plantenresten ontdaan, waardoor het bloemenmengsel na het zaaien moeilijk kon doordringen in de schrale zandgrond.

De heer Scheper gaf aan dat het door de gemeente van een andere leverancier betrokken bloemenmengsel dit jaar meestal wel redelijk tot goed opgekomen is. Geconcludeerd werd dat will dit project volgend jaar doorgaan in ieder geval de grond van plantenresten ontdaan moet worden en daarna losgewerkt, alvorens te zaaien. 

Omdat dit een veel te zware klus is voor de vrijwilligers zou dit met machines door de gemeente moeten worden gedaan. De gemeente is daartoe bereid. Wel zal uitsluitend een strook van ongeveer 12 meter breed over de gehele lengte aan de noordzijde van het terrein worden bewerkt en ingezaaid. In de zuidelijke helft van het terrein zitten erg veel stenen in de grond, waardoor dat deel niet goed machinaal te bewerken is, met een te grote kans op kostbare machineschade.

Het zaadmengsel zal voor alle zekerheid van de vaste leverancier van de gemeente worden betrokken. Om zoveel mogelijk kans op succes te hebben zal de gemeente nog dit jaar de helft van het te bewerken terrein van onkruid ontdoen, de grond losmaken en inzaaien. De te bewerken strook wordt in vier stukken verdeeld. Stuk 1 en 3 komen dit jaar nog aan de beurt en stuk 2 en 4 volgend voorjaar. Op de vrijwilligers zal, indien nodig, volgend jaar zomer een beroep worden gedaan om te hoog opgegroeid onkruid te verwijderen.

We hopen volgend jaar op een beter resultaat.