Verkeersbesluit Laag-Keppel

Bericht van de provincie Gelderland over het definitieve verkeersbesluit in Laag-Keppel.    

 

N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Met name aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel en aan de Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo.

Hier spreken de aanwonenden al tientallen jaren over verkeersoverlast. We gaan daarom de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Op 12 april 2022 gaven leden van de klankbordgroep een advies over de oplossingsrichting aan gedeputeerde Helga Witjes en wethouder Paul Hofman. 

Verkeersbesluit tijdelijke landbouwsluizen

Voor het deeltraject Laag-Keppel – Eldrik leggen we een tijdelijke landbouwsluis – dat is een afsluiting – aan. Dit is ten zuiden van de Oude IJssel. Na de aanleg gaan we voor een periode van een aantal maanden de verkeersbewegingen in het gebied monitoren. Na deze periode wordt de landbouwsluis verplaatst, ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Ook hier zal een aantal maanden de effecten van deze maatregel worden gemonitord. Daarna wordt gezamenlijk besloten waar de definitieve landbouwsluis wordt aangelegd. Hiervoor is een verkeersbesluit opgesteld. 

Definitief verkeersbesluit

Het definitieve verkeersbesluit is op 15 november 2022 gepubliceerd en ligt tot en met 27 december 2022 ter inzage. De tekst van het verkeersbesluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid via zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt zaaknummer 2022-011312 als zoekopdracht ingeven. Een kopie van het verkeersbesluit ligt tot en met 27 december 2022 ter inzage in het gemeentehuis van gemeente Bronckhorst.

Tegen dit definitieve besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de rechtbank. In het besluit staat opgenomen hoe u beroep kunt instellen.

Reactienota

We verzamelden alle input uit de zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit en stelden een reactienota op waarbij we een reactie geven op alle vragen en opmerkingen.

Links

 

 

 

 

 

 

Deze pagina delen...